2440 mm - Gaišs osis 2440 mm (Pieejams noliktavā)
{"id":126,"ProductID":"136","Title":"Gai\u0161s osis 2440 mm (Pieejams noliktav\u0101)","LanguageID":"1"} {"id":126,"ProductID":"136","Title":"Gai\u0161s osis 2440 mm (Pieejams noliktav\u0101)","LanguageID":"1"}

Gaišs osis 2440 mm (Pieejams noliktavā)

Panelis sastāv no poliestera pamatnes un 25 mm platām MDF līstēm.

Loksnes izmērs - 22*605*2440 mm. 

1 panelis ir 1,46 m2 liels un 13,5 kg smags. 

Instalācijā vēlams izmantot skrūves 5,0x45 mm ar melnām galviņām. 

Paneļiem ir B1 ugunsreakcijas klase. 

Produkti pieejami uz noliktavā!


2440 mm